Služby


Z oblasti údržby zeleně provádíme zejména:

 • komplexní péče o dřeviny
 • posouzení zdravotního stavu stromů
 • péče o chráněné stromy
 • prořez korun stromů
 • stabilizační řezy
 • obvodová redukce korun
 • řez - výchovný, zdravotní, redukční řez lokální, stabilizační, obvodová redukce
 • statické zajištění koruny
 • instalace vazeb korun - zajištění stromů proti rozlomení

Z oblasti rizikového kácení provádíme zejména:

 • kácení ve ztížených podmínkách
 • rizikové kácení stromů
 • frézování pařezů
 • likvidace dřevní hmoty

Jsme pojištěn proti škodám do 5 mil. Kč. Práce provádíme po celý rok po celé ČR. Cenovou nabídku zhotovíme i dle zaslané fotografie a tím snížíme náklady na cestovné.